marți, 24 noiembrie 2015

"CRIZĂ ŞI PEDEAPSĂ"- O CREAŢIE A LICHELISMULUI POLITICMarea criză a tranziţiei, oficializată în 2008, impusă românilor sub cârmuirea „fostului figurant” de la Cotroceni, ne-a îndatorat destul de mult făcând din suveranitatea noastră „un vis frumos”. Generată de necesitatea unei strategii globale de expansiune capitalistă prin convergenţa intereselor pe străzile 15, 18 şi 19 din Washington, criza nu s-a constituit într-un „succes Occidental”, aşa, cum era de aşteptat ( pe str.15, este Trezoreria SUA, pe str.18, este sediul BM iar pe str. 19, este sediul FMI). „Punând botul” atât de uşor la această capcană globalistă şi nocivă, guvernul neoliberal portocaliu a creat populaţiei trei situaţii de risc major, pe termen nedeterminat: forţarea acumulării averilor în mâinile unei elite false, distructive; amanetarea suveranităţii naţionale, prin îndatorare; distrugerea solidarităţii şi armoniei sociale prin măsurile criminale de austeritate. A urmat fiesta guvernamentală social democrată (mai 2012 - octombrie 2015) întreruptă brusc, din exterior, din motive tehnice. Aspiraţia spre bunăstare şi declaraţiile de suveranitate ale lui Ponta  au perturbat noile scenarii europene redesenate sub presiunea marşului emigranţilor şi al crimelor teroriste din capitala culturii medievale.  Cum era firesc, am căpătat statutul de ţară neguvernabilă politic şi ne-a fost impusă o construcţie tehnocrată receptivă la ordinele ce vor inscripţiona, cât de curând, pe frunţile asudate ale românilor, „austeritate”. Ni s-a impus încă o dată să alegem, în locul prosperităţii, lungul drum pe lângă bunăstare. Tema „criză şi pedeapsă”  nu reprezintă un plagiat al romanului”Crimă şi pedeapsă”, scris de autorul rus Fiodor Dostoevski. Sunt câteva deosebiri de fond. În romanul respectiv, personajul principal este studentul Raskolnikov care, pune la cale uciderea şi jefuirea unei bătrâne cămătare, pentru bani. Deoarece acest personaj avea simptomele specifice grandomaniei, el apreciază că, pentru a fi exclus din barierele morale ale omului de rând, este îndreptăţit să ucidă. Spre final, afectat de boală şi remuşcare, încearcă o mântuire, prin ispăşire. Subiectul „Criză şi pedeapsă” este oarecum asemănător însă, personajul principal este „lichelismul politic” iar cel păgubit (pedepsit ) este poporul român. O altă diferenţă ţine de comportamentul personajului, lichelismul politic nu este afectat de boală şi remuşcare ci,  numai de teama judecăţii. Tema sugerează o paradigmă a existenţei şi evoluţiei  poporului român, sub bagheta „lichelismului politic”, explicată printr-o analiză de impact a acţiunii următorilor factori:
 A.  GLOBALIZAREA reprezintă acţiunea universală a intereselor unui ansamblu de forţe economice, în special, cele ale capitalului internaţional, susţinută de marile instituţii economice şi monetare, Banca Mondială (B.M.), Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.), Organizaţia Mondială a Comerţului (O.M.C.) şi Uniunea Europeană (U.E.) care recrutează în serviciul ideilor lor, pe toată planeta, numeroase centre de cercetare, universităţi, fundaţii, personalităţi etc., cu misiunea de a răspândi în lume gândirea economică unică.
Este o teorie mai veche, concepută şi executată de către o minoritate bogată şi puternică, care stabileşte un interes de clasă planetar, modifică barierele economice, culturale şi lingvistice, iar sub acţiunea organismelor şi instituţiilor politice, economice şi financiare internaţionale impun o gândire economică unică şi un model democratic adecvat. Iată ce scria la începutul secolului XX, A. C. Popovici: „La ce trebuie atâtea patrii deosebite? O singură patrie să fie, Planeta Pământ. Toate naţiunile să formeze o singură naţiune, cu o singură limbă, într-o singură republică planetară. Toată munca reglementată, toate petrecerile la fel, un mare clopot planetar anunţând ora de muncă, ora de mâncare, de distracţie, de culcare, de începere a actului sexual - social. Ce rânduială în uniformitate, ce frumuseţe în egalitate!” Această teorie, deşi a avut un scop iniţial nobil, „utilizarea eficientă a resurselor planetare, ridicarea standardelor generale de viaţă şi stabilitatea socială, economică şi politică”, a eşuat, în prezent, omenirea se află în centrul unei crize globalitare. Cauza principală a acestui eşec repetabil  este
 ” lichelismul politic”.
B. PROIECTUL EUROPEAN (cu rădăcini pierdute în istorie), conceput în cancelariile occidentale, alimentat de concurenţa franco - germană şi binecuvântat de liderul trans - atlantic, a urmărit integrarea spaţiului geografic între Atlantic şi Urali, condus cu dibăcie partinică, de la Paris sau Berlin. Deşi proiectul , în ansamblul său, este în cea mai endemică criză, am să punctez numai, eşecul „programului european de eradicare a sărăciei pentru 2007 - 2015”. Harta europeană a sărăciei, nu s-a redus ci  „s-a îmbogăţit” cu noi state (altădată prospere), Grecia, Italia, Spania, Irlanda, Portugalia, etc. Sub aspectul său teoretico-fundamental, Proiectul European bazat pe egalitate şi respectarea suveranităţii popoarelor, rămâne un proiect grandios. România, cu siguranţă, a avut multe de câştigat din experienţa occidentală.  Numai că, dorinţa de hegemonie şi subordonare politică, monitorizarea din exterior a indicatorilor macroeconomici, amestecul în lupta politică etc, simultan cu spolierea resurselor naţionale ascund, pe lângă bunele intenţii europene şi un mare risc naţional „pierderea suveranităţii şi identităţii naţionale”.  Noul context european, tot mai complex, va surprinde , cât de curând, o Europă stresată sub presiunea migraţiei islamice, a ameninţărilor teroriste, a vulnerabilităţilor economice, a mişcărilor sociale de amploare. În loc să ne servească pe tavă  guverne tehnocrate ar trebui să dea o soluţie la asaltul migrator şi ameninţările teroriste, rezultată din voinţa popoarelor.  Cauzele marelui rateu al proiectului european în diferitele lui componente   trebuie căutat tot în „lichelismul politic”. 
C. PROIECTUL ROMÂNESC a parcurs în cei peste 25 de ani de tranziţie, toate categoriile de crize: politică, financiară, interetnică, ecologică, de autoritate, de suveranitate, de dezvoltare, morală, etc. În prezent, ne aflăm într-un cerc vicios al unei crize complexe care încorporează caracteristicile tuturor crizelor de tranziţie . În acest context, funcţiile statului social minimal au devenit tot mai amăgitoare, prin programe şi proiecte, activate numai în campaniile electorale. Cel pedepsit este poporul român. El suportă efectele tăierilor de salarii şi pensii, desfiinţării spitalelor, creşterii indicatorului preţului de consum, funcţionării ilegitime a economiei subterane, protejării mafiei în toate domeniile care miros a bani publici şi privaţi, depopulării prin emigrarea elitelor, decapitalizării şi înstrăinării resurselor, încurajării exportului forţei de muncă, luptei pentru putere şi promovării incompetenţei în ierarhiile administraţiei de stat. În această ţară bogată, cu oameni harnici şi demni, traiul nostru comun  a devenit, din ce în ce mai penibil, iar "tăierile cronice", pedepse colective,  au fost percepute de cetăţeni drept instrumente de represiune ale „lichelismului politic” . Pedepsirea poporului român   are un caracter istoric şi încorporează toate măsurile de represiune, sancţionare şi constrângere aplicate după un program, celor care doresc o redistribuire a rezultatelor muncii. Teama de pedeapsă generează resentimente şi lipsă de loialitate faţă de conducător. Teama de pedeapsă ne concentrează mai mult atenţia pe ce nu trebuie să facem, decât pe ce trebuie să facem. Lichelismul politic a încercat să inducă sentimentul de teamă, prin învinovăţirea „poporului neperformant şi leneş”, condamnarea dascălilor la tăcere şi umilinţă, evidenţierea lipsei performanţelor şi absenţa recompenselor, inducerea sentimentelor de remuşcare a omului sărac şi exploatat, promovarea sentimentelor negative, autodistructive şi a unor evenimente sociale nefericite, periclitarea integrităţii corporale, pierderea statutului social, modificarea percepţiei celorlalţi sau eventuale consecinţe externe.
Toate pedepsele la care a fost supus acest popor, în ultimii 25 de ani au lăsat intangibile averile bogaţilor autohtoni şi conturile grase ale bancherilor străini. În concluzie, această stare nefavorabilă pentru noi, toţi, este produsul „lichelismului politic”.
Pentru că am utilizat acest termen am să încerc, fără intenţia de a vă convinge, semnificaţia lui. Prin „lichelism politic” înţelegem fenomenul eliptic de demnitate şi corectitudine civică  creat de licheaua politică (prezentă în toate partidele şi mişcările politice). În alte dicţionare străine, lichelismul este asimilat cu „servilismul”. „ticăloşia”, „ciocoismul” . Fiind un substantiv neutru, el este caracteristic mediului politic planetar şi, implicit, naţional ( a  se înţelege că, NU toţi politicienii sunt etichetaţi astfel!). Prin „lichea politică” înţeleg  „ o persoană de nimic, lipsită de caracter, demnitate şi responsabilitate civică, slugarnică, avară, perfidă, linguşitoare şi netrebnică, ce ocupă funcţii politice, în scopul îndeplinirii unor interese meschine, în detrimentul interesului public ( creşterea bunăstării românilor). De-a lungul istoriei zbuciumate a românilor multe lichele politice  ne-au deturnat, atât sensul evoluţiei cât şi parametrii prosperităţii generale. Suntem un popor aflat în criză, de secole. Multe personalităţi ne-au influenţat destinul. În mod individual, fiecare dintre noi, avem opinii în legătură cu portretul robot al lichelei politice. Pentru a ne exprima această opinie am avut şi avem dreptul, la un singur vot.  În cei 25 de ani, voturile noastre însumate, au legitimat aceeaşi forţă politică conducătoare promovată, prin baronii locali. Odată legitimată, această forţă a dat drumul din lesă „lichelelor politice” care, în timpul cel mai scurt,  a poluat moral, ideea de guvernare. În anturajul lor, lichelele politice au antrenat un sistem costisitor şi imoral de lichele sociale. Aşezate împreună la taraba corupţiei ne-au amăgit, ani la rând,   cu  pachete de iluzii mincinoase. La toată această stare de „criză şi pedeapsă” o voce divină îmi conferă soluţia salvatoare, sub forma unui mesaj de avertizare  :
„Resursele naturii le-au fost date tuturor românilor! Nu este permis ca o mână de oameni, organizaţi în „sindicatul fraudei naţionale” , să le deţină! Manifestaţi cât mai puţină compasiune faţă de capii găştilor şi lăsaţi justiţia să se exprime. Lichelele politice au intrat în panică.  Organizaţi-vă propriile sisteme de protecţie civică! Combateţi comerţul necinstit şi impozite nedrepte, pe muncă şi pe consum!  Impuneţi, pe cale democratică, impozite pe proprietate, înţelegând toată averea, inclusiv cea din băncile străine! Forţând săracii să plătească exagerat pe energie, gaze, hrană, îmbrăcăminte, medicamente etc, sărăcia se va adânci, inechităţile se vor accentua. Vă veţi trezi, fie cu toţii , fie, deloc! Printr-un minim efort, se poate abandona „experimentul sărăciei” jucat cu atâta nesimţire pe spatele tuturor categoriilor sociale şi  se poate schimba „oglinda retrovizoare” care ne-a adus în starea de "naţiune îngenunchiată". Loviţi, prin atitudine civică „lichelismul politic” încărcat de iluzii şi pungi pline de compasiune! Faceţi diferenţa  între aspiraţiile voastre şi minciunile lor.  Manifestaţi o altfel de  cale, încât  anul 2016, să devină anul solidarităţii cu toţi românii nefericiţi, de pretutindeni! Iar cei care  apreciaţi că o duceţi bine fiindcă aveţi pensii mari şi lefuri îmbeşugate vă înşelaţi amarnic! Este numai o stare temporară şi nesigură iar vremurile ce vor urma, vă vor trezi la realitate!”.

Fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud! Deşi toate sufletele îşi au originea din aceeaşi sursă Divină, nu toate ajung la mântuire. Numai lupta pentru dreptate, cinste şi adevăr ne poate salva.  Leacul Lichelismului politic, cea mai periculoasă molimă naţională, generator de „criză şi pedeapsă”  poate fi găsit numai, de cetăţenii României. 
 prof.univ.dr. Gl.mr.r.  Petrişor Mandu

marți, 17 noiembrie 2015

ADIO, DEMOCRAŢIE - BUN VENIT,TEHNOCRAŢIE!
Peste câteva ore, România are şansa de a fi condusă precum o maşină , numai prin oglinda retrovizoare. Lipsită de viziune, prin opacizarea „parbrizului politic” , în ochii cetăţenilor vor fi turnate, „pas cu pas”,  picăturile tehnocrate ce vor umple amarul. Nu va trece multă vreme şi vom trăi zile, în care, răutatea cu iz tehnocrat, conectată la punctele de comandă regionale şi globale, nedreaptă şi  nereprezentativă va genera mai multe lacrimi decât prosperitate. În acest nou mediu politic intern, aprobat cu  destulă lejeritate de un legislativ formal, concepţiile despre democraţie vor lua forma unor opinii, şoptite cu laşitate civică, pe la colţuri de stradă. Cu siguranţă, toţi cetăţenii văd, aud,  vorbesc, gândesc şi decid. Soarta ne-a dat posibilitatea , la toţi, să vedem ce ne place, să auzim ce ne convine, să vorbim mult şi fără rost , dar să  gândească şi să decidă alţii, pentru noi. Ne suprapunem trei generaţii de oameni, global manipulate, orbite şi fermecate de luxul vieţii şi puterea banilor,  din care unii reprezentanţi sunt preocupaţi numai de căutarea unei patrii de surogat.  Multe suflete tinere sunt contaminate de virusul facebook-cian şi devin peste noapte „homo politicus” ( concept preluat de la Platon şi semnifică faptul că, omul este un animal politic)  unii, destul de goi şi întunecaţi la minte, fără direcţie, fără speranţe, fără chemare. Continuând să fim trăitori indiferent şi neimplicaţi, vom face din vieţile noastre castele de nisip, golite de vise şi speranţe, vulnerabile la nemernicia, hoţia şi răutatea  aranjamentelor clientelare. Pacea, în sufletul naţional, se va instaura atunci când decizia privind guvernarea, este cea corectă şi are la bază voinţa poporului român. La cei peste 60 de ani, trăitor şi apărător al acestor meleaguri, beneficiez încă, de unele avantaje: nu văd literele de aproape însă, identific vânzătorii de neam şi ţară , de departe. Din tainele înţelepciunii străbune, am învăţat că, omul poate ajunge la adevăr numai prin bine. Acest popor, în lupta pentru adevăr şi credinţă, a îndurat suferinţe de neimaginat şi totuşi, a rămas credincios, binelui. În aceste vremuri i-a fost exclusă (luată cu japca) posibilitatea de a alege cum să fie cârmuit. Această decizie a venit în plic. Ca orice locuitor al patriei, am şi eu dreptul natural să ştiu cum voi fi cârmuit de-a lungul existenţei. Ştiu că, este o decizie greşită.  Această opinie am argumentat-o în editorialul anterior „Cu tehnocraţii – înainte, români”. Acum mai adaug câteva elemente  care ţin de contexul geopolitic regional şi global.  „Oglinda retrovizoare „ rămâne doar o anexă care ne ajută să privim înapoi , la viteze relativ mici, fără şansa de a ne deplasa înainte. Pentru aceasta este nevoie de un „parbriz politic”. Strada, mobilizată pe facebook, l-a spart prin neştiinţă. Iată câteva din argumentele acestei decizii greşite legate de cârmuire. Evenimentele de destabilizare politică petrecute simultan , atât în R. Moldova  cât şi în România,  nu sunt întâmplătoare, ele sunt scenarii concepute dincolo de noi, dar, prin noi. Dezbrăcat de haina politică statul român nu  poate acorda sprijin politic R. Moldova.  Această stare de fapt va dura timp de un an, suficient, pentru ca aranjamentele de putere, dincolo de Prut, să se finalizeze armonios. Între timp, România va reprezenta un sugestiv studiu de caz pentru interesele obscure şi  apetisante. Urmează o perioadă extrem de disputată politic, pe tema migraţiei din lumea islamică, spre Europa. Statele europene, în totalitate suverane şi politice în frunte cu Germania şi Franţa, vor formula decizii politice cu privire la restrângerea libertăţilor vamale şi soarta spaţiului Schengen.  Cu toate tarele de care sunt vinovate, partidele politice  rămân , cu siguranţă, sursele de furnizare a valorilor negociatoare , mai ales în probleme de suveranitate şi securitate naţională. Prestaţia unor asa-numiţi tehnocraţi incluşi în proaspăta „cioloniadă”, în faţa comisiilor de specialitate a „dat pe spate” lumea comediei şi a umplut de deşertăciune, sufletele multor români adevăraţi. Ce şanse poate avea acest popor, în duelul ambiţiilor europene de hegemonie, cu  asemenea neiluminaţi? Probabil ordoliberalismul exagerat, ideologia dreptei europene, va ajunge la concluzia că, „gardurile lungi şi dese pe la frontiere, vor aduce noi succese pro europene”. Lumea se schimbă cu viteză ameţitoare, iar politica rămâne în Europa singura care mai poate aduce armonie, democraţie  şi speranţă. La noi, „adio democraţie-bun venit tehnocraţie”!  Tragedia de la Clubul „Colectiv”, precum şi dramele recente din capitala culturii mondiale, Paris, demonstrază faptul că, lupta dintre bine şi rău este o necesitate, de zi cu zi, a tuturor fiinţelor existente pe planetă şi că, împotriva Diavolului, nu trebuie să cedăm. Pentru a-l distruge este nevoie de armonie şi solidaritate umană, iar aceste sentimente  şi atitudini  nu pot exista în afara politicii. Vor avea loc acţiuni de forţă care necesită adeziunea şi unitatea politică a popoarelor. Vor fi luate decizii politice majore imediate care vor plasa în Ofsaid singurul guvern tehnocrat din Europa (multe lovituri, pe nedrept, vom primi în poarta naţională).  Puţini români cunosc tehnicile şi procedeele de colonizare modernă. „Colonizarea de catifea” de care am povestit în editorialul anterior, poate fi considerată de cei mulţi, o poveste. La rubrica „vax populi” reporterul întreabă un cetăţean cu drept de vot dacă”poate vota ca prim ministru tehnocrat pe - Leo de la Strehaia?” Răspunsul  a venit prompt şi responsabil „Da maică, numai să facă ceva şi pentru noi, pentru popor”. Pe vremuri, în Academia de Război (unde am funcţionat ca profesor) studiam raportul de forţe între adversari şi încercam , prin calcule elaborate să demonstrez că pot conduce  lupta numai cei care dispun de potenţial (este o întreagă teorie). Acum , vin şi spun că , pot hotărâ soarta României numai cei care dispun de un anumit potenţial. Fără politică nu se poate hotărâ soarta unui popor decât, dacă-l  excluzi din sfera democraţiei. În afara democraţiei ne aşteaptă colonizarea! Iar marea masă de manevră scoasă în stradă la comanda discreţilor sforari din umbră,  demonstrază că, oastea facebook-ciană, rămâne un instrument creat, prin ricoşet neconstituţional . Atunci când un stat dezbracă haina politică în pragul iernii, poate candida în topul statelor eşuate. Multe argumente pot fi prezentate dar, fără folos, parlamentul se va întruni şi va aproba noul guvern tehnocrat. Unii lideri ai PSD afişează pe ecrane un zâmbet enigmatic ca în picturile lui Michelangelo ( a se citi Olguţa Vasilescu – frumoasa primăriţă din Craiova). În acest zâmbet este încorporată o tristă acumulare de sentimente (regret, laşitate, aroganţă, ciudă, răutate, neputiinţă etc) , ce stăpânesc fiinţa umană atunci când se simte trădată. Alianţa de centru-stânga putea să menţină roata politico-economică şi socială în funcţiune. În loc să o oprească, renunţând atât de uşor la guvernare, putea să negocieze şi să acţioneze constituţional asupra străzii dar, să nu opreacă motoarele dezvoltării României.  Lupta subversivă pentru putere, trebuie identificată în calitatea noastră umană şi comportamentul autohton. Politica va rămâne pentru multe secole, o activitate necesară vieţii sociale, un suport pentru fiinţa umană, pentru existenţa ei liberă şi demnă. Politica, în afară de guvernare (gestionarea treburilor publice), mai reprezintă mediul ambiant, favorabil manifestării drepturilor, obligaţiilor şi toleranţei umane. Politica reprezintă suportul şi energia necesare construirii şi cuplării societăţii româneşti la viteza cu care se schimbă lumea, într-un permanent dans energetic. Politica mai este instrumentul care vindecă bolile neputinţei, sărăciei, corupţiei şi mediocrităţii, este privilegiul defavorizaţilor şi, în final, politica este metoda prin care ne menţinem verticalitatea umană şi certificatul de naţiune europeană. Fără o politică naţională,  de calitate şi cu esenţă patriotică, vom deveni o naţiune eşuată. În afara ei „Vax populi”! Aşadar, cu tehnocraţii, înainte, români, spre binele, liniştea  şi propăşirea guvernului tehnocrat european, al FMI şi BM! Vor urma mai multe lacrimi, decât cuvinte. Cât priveşte „jos numitul”, rămân la dictonul francez uşor modificat („spune-mi ce ai mâncat ca să spun cine eşti”) în forma: „Spune-mi ce decizii ai luat ca să-ţi spun , cine eşti” (Dites-moi CE QUE DÉCISIONS VOUS FONT PRENDRE pour VOUS DIRE QUI VOUS ÊTES). Am onoarea să vă salut, amici şi adversari!
marți, 10 noiembrie 2015

CU TEHNOCRAŢII -"ÎNAINTE , ROMÂNI!"România a fost „îmbuibată” cu deputaţi şi senatori în urma unui exerciţiu electoral, lipsit de logică democratică, practicat în camapania din 2012. Poporul a fost obligat, prin instrumentele  juridice ale redistribuirii ( instrumente confecţionate de experţii tehnocraţi),  să aleagă 588 parlamentari (Germania  611 la 82 mil. loc., Spania 598 la 46 mil.loc., Polonia 560 la 38 mil.loc.) propulsând România în topul statelor cu cei mai mulţi parlamentari, raportaţi la populaţie.  Suplimentat cu 100 de membri (introduşi pe uşa din spate de dragul confecţionării unei opoziţii) ,  Legislativul nostru a asistat, timp de peste trei ani, la spectacolul unei democraţii,  jucat destul de prost. În sistemul politic, partidele joacă rolul principal în desemnarea reprezentanţilor competenţi pentru  asumarea unei guvernări. Iar guvernarea înseamnă gospodărirea benefică şi eficientă, în sistem transparent, a treburilor statului. Până mai ieri, o seamă de „gânditori ai ecranelor” evidenţiau, precum „soacrele la taifas”, unele rezultate pe care democraţia românească le-a obţinut în acest ultim sfert de secol. Tragedia de la clubul „Colectiv” precum şi evenimentele stradale de incriminare a clasei politice au şters cu buretele aceste realizări şi  au proiectat, pe fondul unei crize de imagine a clasei politice, necesitatea unui guvern tehnocrat. Câţiva lideri nesemnificativi ai clasei politice, de sorginte portocalie, au strigat necontenit şi caraghios pe sticlă,  în gura mare,  „alegeri anticipate”. Cât priveşte dialogul cu strada revoltată, pe tema viitoarei guvernări, atât liderii cât şi cohortele ideologice au făcut „mai mulţi paşi înapoi”. În hora politică românească, mai ales când apar riscurile unei crize politice, intervin cu un aer misterios şi enigmatic, tristele figuri tehnocrate din zona financiară centrală. Pepinieră de cadre tehnocrate, „îngrijorată” de soarta  unui popor , minţit, trădat, umilit şi sărăcit, această veritabilă fabrică de tehnocraţi are , pentru vremuri tulburi, lideri noi.  Sloganul alegerilor anticipate, de prost gust şi slabă factură emoţională,  a fost abandonat, fără prea mari explicaţii, de către timizii lideri portocalii. Am rămas pe rol, cu  nevoia unei infuzii de tehnocraţie. Introdusă , ca teorie şi denumire în circuitul ideilor politice , în perioada interbelică,  de către William Henry Smith, „tehnocraţia” a fost transformată în doctrină politică în 1940 de  J. Burnham.  În 1940, prin Europa încă, băteau tunurile. Adică războiul era în toi şi, peste tot, clasa politică trecuse în eşalonul doi al autorităţii statale. Acum,  românii, fără să fie întrebaţi de nimeni,  sunt în postura să accepte „dezbrăcarea statului de hainele politice” şi autorizarea unui grup restrâns de „specialişti” nemandataţi de cetăţeni care, în numele unor competenţe strict profesionale să exercite puterea tehnocrată. Făcând abstracţie de factorul politic, înlăturat voit, din conducerea societăţii, un guvern tehnocrat poate aluneca uşor  de la principiile democraţiei şi ale statului de drept, deschizând calea spre un regim autoritar. În sfârşit, după 25 de ani, românii îşi predau mandatul de alegător în mâna unor specialişti care „mor de dragul nevoilor majorităţii”. Ne aşteaptă un viitor roz, „clădit în baza unor decizii supertehnicizate, determinate de ştiinţă, bazate pe criterii de raţionalizare şi eficienţă”. Cele mai multe decizii de acest gen vor veni teleghidate pe via FMI şi Banca Mondială către Bucureşti şi vor viza raţionalizarea resurselor financiare autohtone spre binele şi liniştea imperiului financiar oligarhic. Până la alegerile din 2016, există riscul de a fi trăitor într-un stat tehnic şi apolitic. Cum statul este principala componentă a sistemului politic, tocmai această componentă a fost dezbrăcată de haina politică.
Programul de guvernare al unui guvern tehnocrat, rupt de obiectivele asumate în faţa cetăţenilor pe timpul alegerilor democratice din 2012 , retragerea clasei politice din primul eşalon al guvernării ţării, îndeplinirea necondiţionată a directivelor primite de la Bruxelles, FMI şi BM, precum şi evenimentele politice- economice şi sociale ce vor urma, pot alcătui un studiu de caz intitulat „ Metoda colonizării de catifea”.
Este o mare şmecherie tehnică prin care se poate submina şi şubrezi, autoritatea politică a statului. Am trăit să  văd şi asta!  Pasul înapoi făcut de „vechea guvernare Ponta”, emanaţie a unei Alianţe benefice şi încă posesoare a unui dram de naţionalitate,  se datorează pasivităţii  beneficiarilor (reducerii TVA, repunerii în drepturile salariale, creşterii pensiilor şi alocaţiilor, creşterii salariilor medicilor şi cadrelor didactice, etc), în faţa unor incriminări unilaterale şi nedrepte la adresa USL. Cumplita tragedie de la „Colectiv” nu s-a produs din vina lui Ponta şi nici din vina guvernării USL, ea s-a produs din vina noastră, a românilor veşnic pasivi şi spectatori la toate fărădelegile unei administraţii profund corupte. Organizată şi numită în sistem clientelar tip ”stup de experţi”,  vicleană şi parşivă, reponsabilă de multitudinea de legi, proceduri, reglementări şi norme de aplicare, încâlcite şi permisive, această administraţie este responsabilă de transformarea regulilor formale în reguli excesiv, informale. De vină sunt, în primul rând, funcţionarii însărcinaţi cu implementarea reglementărilor tehnice. De cele mai multe ori, aceştia beneficiază de pe urma lor , după bunul lor plac. Strigătul străzii în aceste zile a confirmat un mare adevăr : „politicienii în prostia şi hoţia lor, nu sunt creatorii sistemului administrativ corupt ci, mai degrabă, sunt creaţia lui” . În guvernul tehnocrat „nu cred o iotă”. De asemenea, sunt ferm convins că actuala conjunctură internă   a fost un scenariu clădit cu migală de „cei care ne iubesc atât de mult”. Ţara mergea prea bine, guvernul USL a dorit în faza preliminară să vindece rănile cetăţenilor produse de o guvernare portocalie , antiromânească. Ponta  a încercat , mai întâi, să ridice capul românului  şi apoi să construiască. Un guvern tehnocrat va proceda precum frizerul dând numai comanda „capul sus”. Plagiatul lui Ponta precum şi  încorsetările infracţionale ciudate şi obscure, „sunt copii mici” pe lângă marile tunuri infracţionale  date românilor (industria  şi pădurile rase, teritoriul vândut pe parcele, subsolul arondat şi perforat, mica şi nesemnificativa economie de firmă încorsetată în datorii externe, banii privaţi înodaţi în afaceri dubioase şi scoşi din circuitul public etc). Ideea funcţionării interimare a guvernului tehnocrat poate crea condiţii prielnice, realinierii şi egalităţii şanselor partidelor, la startul furăciunii naţionale. Şi, alături de aceştia, a altor hiene internaţionale. Iar noi, românii, în loc să monitorizăm acţiunile liderilor politici , propulsaţi în funcţiile publice, acceptăm, atât de uşor, surogate tehnice de tranziţie într-un stat în care funcţiile ar trebui să fie, eminamente politice.  Dimensiunile şi anvergura acestora trebuie hotărâte de cetăţenii români prin acordarea mandatelor de parlamentar. În aceste mandate trebuie dimensionate sănătatea, educaţia, economia, nivelul de trai, etc adică componentele de bază ale existenţei umane. Îmi place să judec mai mult cu partea stângă, deoarece ştiinţa  nu a descoperit încă sursele şi relaţiile  de autoritate dintre inimă şi creier. Între o autoritate statală bazată numai pe raţiune şi alta pe unitatea dintre raţiune şi inimă, o aleg pe ultima. Guvernarea Ponta a fost naţională, fapt pentru care, va rămâne lângă inima mea şi a altor milioane de  români. Nu va trece mult, şi timpul, cu siguranţă, va confirma această opţiune. „Cu tehnocraţii, înainte români, spre binele FMI şi al Băncii Mondiale!”
Prof.univ.dr. Gl.mr.r. Petrişor Mandu

joi, 5 noiembrie 2015

MESAJ DE SUSŢINERE PENTRU "STRIGĂTUL DE DURERE AL STRĂZII"
Dragi compatrioţi,

Viitorul nostru, nu sună prea bine. Ne zbatem, după un sfert de secol de încercări, să destructurăm un sistem administrativ şi politic impenetrabil şi meschin care  a „băgat pe gâtul românilor” un model de politică şi de guvernare clientelar şi profund corupt. Interesul de grup meschin şi otrăvitor a  afectat atât spiritul de solidaritate umană cât şi sentimentul apartenenţei la acest neam. Comportamentele indezirabile şi ostile ale  unor politicieni aflaţi chiar în vârful piramidei administraţiei de stat, au blocat , o lungă perioadă de timp, nădejdea în biruinţa necondiţionată a adevărului.  Evenimentele tragice produse în ultima perioadă şi mişcările de revoltă ale celei mai tinere generaţii de români, au zdruncinat confortul acestor nulităţi politice incapabile să cureţe administraţia de stat, de flagelul corupţiei. Corupţia ucide! Ucide idealuri, speranţe  şi destine, ucide pacea , armonia şi solidaritatea umană, ucide omenia, bunătatea şi generozitatea şi, cel mai grav, vieţi nevinovate. Aflată în vârful piramidei  delictelor sociale, corupţia a fost şi este apanajul unei puteri imorale şi criminale ce a condus la acumularea unei uriaşe furii sociale. Tragedia produsă  la clubul „Colectiv” a fost numai scânteia care a declanşat  revolta voastră împotriva acestui sistem politic, clientelar şi profund corupt. În concluzie, după un sfert de secol de la revolta din 1989, emoţia străzii obligă poporul român să se alinieze la startul către o democraţie autentică. După ştiinţa mea, componentele de bază ale unui stat democratic sunt: alegerile libere, Parlamentul, guvernul şi administraţia (ca instrumente ale puterii politice), opoziţia, separarea puterilor, statul de drept.  De curând, am aflat că mai poate fi o componentă importantă, „societatea civilă stimulată emoţional şi acţional în sistem on-line”. Dă bine la imagine în momente de tensiune socială. Sunt complet de acord, să facem din drepturile omului, ale omului tânăr, un ideal politic, absolut. Însă, nu sunt de acord şi nu puem admite o dezordine socială care, să compromită propriul ideal precum şi transformarea  cetăţenilor în pioni „jucaţi” într-o reţea complexă de interese propagate on-line. Fără raţiune civică şi mai ales constituţională, bogaţii, demnitarii şi chiar împăraţii îşi vor împărţi lumea şi în mileniile următoare. Motorul devenirii societăţii este ordinea constituţională. Un paradis social în această lume nu există, nu este posibil. Cu bune şi rele societatea românească trebuie asumată de toţi şi îndreptată de noi,  toţi.  Altfel, traiectoria proceselor democratice şi a celor macroeconomice vor ocoli  o societate răzvrătită şi violentă şi vă veţi trezi într-o lume lipsită de integritate, hărnicie, bună cuviinţă, serviabilitate, modestie, onoare şi demnitate.  În locul violenţelor , obligaţi politica, prin instituţiile justiţiare abilitate (inclusiv strigătul vostru de durere), să-şi exercite puterea prin revenirea la moralitatea umană esenţială a bunelor intenţii şi loialitate faţă de popor. În orice societate, acţiunile prezentului construiesc viitorul, nu acţionaţi social sub emoţiile cumplitei tragedii pentru că, ne putem trezi cu toţii, într-o atmosferă apocaliptică. Nu uitaţi că în 1989, ţărişoara noastră a fost singura care a ieşit din „penitenciarul ideologic comunist” prin violenţă. Violenţa socială este un instrument  de care au beneficiat numai cei bogaţi. Unii dintre ei dorm acum liniştiţi în fotoliile de parlamentar. Inima tânără trebuie călăuzită de ideea de libertate individuală, ea nu inventează şi nu crează nimic în vremurile de tensiune socială, ea copiază şi exprimă numai sentimente. Vremurile periculoase precum şi manevrele politice în contextul unor ameninţări contextuale (migraţiile, terorismul, sărăcia, corupţia, legile pieţei, fragmentarea politică, socială, bătălia pentru resurse etc) ne obligă la o anumită logică de acţiune construită pe legalitate şi principiile democraţiei.

Dragi compatrioţi,

Departe de mine gândul să vă dau lecţii despre motivaţiile unei acţiuni democratice logice şi benefice. Cu discreţie şi eleganţă, din poziţia unui cetăţean şi om de ştiinţă, care studiază comportamentul, deloc surprinzător  al omului politic, încerc să exprim o opţiune privind construcţia viitorului. De acest viitor veţi beneficia , în special, voi. Puţini analişti şi oameni de ştiinţă vor veni să explice mulţimilor ce ni se cere nouă cetăţenilor, în aceste momente de transformare fără precedent, pe scena politică naţională. În căutare de rating, televiziunile vor depăşi etapele show-rilor emoţionale şi vor continua să promoveaze show-rile şi cancan-urile politice, prilej cu care, vor fi prezentate confruntări politice având motivaţii financiare sau „dirijate din culise”.   Paranoia dezinformării economice, politice şi sociale  va continua să ne  supună atenţiei o întreagă gamă de ipoteze neexaminate care, ne vor ocupa timpul, ne vor invada minţile şi ne vor  îndepărta de adevăr. Potenţialul nostru comunitar, naţional, şi individual  riscă să fie consumat inutil, prin  aplicarea unor soluţii expirate, referitoare la construcţia unei prosperităţi viitoare. Fără logică democratică şi respect constituţional vom deveni atât de dezbinaţi ,vulnerabili şi resemnaţi. Vom rămâne victimele propriei noastre acţiuni într-o ţară grav avariată şi cu o imagine mereu activă în zona obscură a performanţei umane. Prin respectul Constituţiei şi eliminarea de pe listele electorale a celor care au compromis politica românească vom continua să acţionăm ca un personaj important şi credibil al „poveştii europene” în care am intrat la 1 ianuarie 2007. Componenta on - line a democraţiei actuale poate fi penetrată de forţe oculte, aservite unor grupări politice mafiote, atât justiţia cât şi media, nu vor mai putea juca rolul principalilor arbitri ai eticii social-politice şi vor crea false personalităţi, vor distruge personalităţile reale, vor impune formaţiuni politice discutabile , vor promova evenimente mincinoase şi compromiţătore. În căutarea senzaţionalului, va fi distorsionată grav şi în mod dirijat realitatea provocând electoratului potenţial, sentimente de neâncredere, scepticism, pesimism, izolare şi violenţă. Manipulat , în mod subtil, în lipsa unor alte opţiuni, riscul dezinformării este maxim, iar calitatea democraţiei  poate atinge cote minime. Într-o asemenea conjunctură favorabilă, apare „Riscul răsturnării ordinii politice constituţionale actuale prin bulversarea distribuţiei electorale reale  şi impunerea unor proceduri politice apetisante (alegerile anticipate sub permanenta presiune portocalie). Acest tip de risc va conduce la separarea tot mai accentuată a societăţii şi creşterea gradului de neangajare civică, manifestarea cinismului actorilor sociali şi comercializării libere şi neîngrădite a actului politic. În prezenţa manifestării acestui tip de risc, actorii se vor acuza reciproc de „populism” iar în realitate, vor fi puse în funcţiune jocuri politice strategice, fără nicio  legătură cu agenda reală a cetăţenilor şi cu priorităţile impuse de realitatea socială. Vă sugerez, să rămânem cu toţii în logica socială şi să manifestăm, ca opţiune, democraţia constituţională. Să procedăm astfel încât, să obligăm omul politic să-şi adapteze eforturile la exigenţele impuse de fiecare moment al carierei publice corespunzătoare unor etape fundamentale ale progresului ţării şi neamului.

 Toate aceste ipoteze mă conduc la o singură opţiune „respectarea principiilor democratice şi a ordinii constituţionale” prin pace şi armonie socială. Ne aliem astfel la mesajul de solidaritate şi armonie socială transmis, atât de sublim, prin melodia care simbolizează UE, un extras din Simfonia a IX-a compusă de Ludwig Van Beethoven în 1823, pe versurile poemului”Odă Bucuriei” scris de Friederich von Schiller în 1785.Slavă ţie, stea curată,

Voie bună pe pământ!

Astăzi te simţim aproape,

Sol din Rai cu soare sfânt...

Cine a avut norocul,

De prieteni buni să dea

Cine ştie ce-i iubirea,

Lângă noi cântând să stea...Oamenii sunt asemenea râurilor; apa în toate râurile este la fel, una şi aceeaşi, dar fiecare râu este aici îngust, colo repede, dincolo lat, acum liniştit, apoi curat, când rece, când tulbure, când cald. La fel şi oamenii. Fiecare om poartă în el, în embrion toate însuşirile omeneşti, dar câteodată manifestă unele dintre ele, iar altădată altele şi se întâmplă deseori să nu semene cu el însuşi, cu toate că rămâne mereu una şi aceeaşi fiinţă. (Lev Tolstoi –ÎNVIEREA)Gl mr. r. Prof. univ.dr. Petrişor Mandu

duminică, 1 noiembrie 2015

SCRISOARE - DIN INFERN
Această scrisoare este un OMAGIU adus tinerilor - victime ALE tragediei de la „Clubul Colectiv”, din Capitala României.

“Dragii noştri
Noi am plecat din Infern, lasând în urma noastră, multe întrebări şi tensiuni la care, trebuie să găsiţi soluţii. În călătoria infinită, ne aflăm între Nirvana şi Rai, încercând, prin aceste rânduri, să vă alinăm conştiinţele, atât de încărcate de vinovăţie şi să  îndreptaţi lumea în care, aţi ales, să trăiţi.Vieţile noastre pământene, au fost pline de bucurie şi tristeţe, de provocare şi schimbare. Din nefericire, destinele noastre au fost întrerupte cu violenţă, după prima etapă a existenţei.  Deşi ne-ar fi plăcut, nu am mai parcurs celelate etape şi nu am avut privilegiul de a îmbătrâni, frumos. Acum, ne aflăm în lunga călătorie dintre Nirvana şi Rai, căutând inevitabilul răspuns la întrebarea „ credinţa a fost o minciună sau ajungem la sfârşitul călătoriei unde vom trăi o viaţă veşnică în acel misterios tărâm spiritual?” Acum suntem călăuziţi, în călătoria noastră, numai de scânteia divină pe care o purtăm în inimi. Este o călătorie atât de liniştitoare, dăruită sufletelor noastre aflate în căutare  de adevăr. După tragedia suferită, suntem liniştiţi, cu toţii, pentru că zburăm prin spaţiu, însoţiţi de îngeri, către o viaţă veşnică. Am trăit, alături de voi, într-o lume iluzorie în care senzaţia deplinei libertăţi ne-a întrerupt destinele cu atâta cruzime.  O lume în care iubirea de om este captivă în lanţurile egoismului, furiei şi urii. O lume în care ce este adevărat dimineaţa, devine spre seară, o minciună impardonabilă. O lume în care cinstea şi corectitudinea intră treptat, în moarte clinică, sub nepăsarea aridă şi iresponsabilă a autorităţilor. Am făcut pace cu voi, cu inimile, comportamentele precum şi cu raţiunea existenţei voastre efemere. Cu toate acestea , viaţa pământeană rămâne o binecuvântare pentru voi. De aceea nu trebuie să permiteţi impostorilor, ca prin incompetenţa şi răutatea lor să vă apropie de fatalitate. Am depăşit meleagurile Nirvanei şi ne îndreptăm spre Rai, locul în care Dumnezeu locuieşte. Vouă nu vă rămâne decât să vă încredeţi în Dumnezeu într-o rugăciune eternă. Şi mai rămâneţi cu fluxul intens  al amintirilor care vorbesc  despre scurtul nostru perelinaj, alături de voi.  Dumnezeu să vă binecuvânteze!”


P.S.
O tragedie posibilă, într-o lume în care  libertatea absolută este încorsetată între zidurile unui „penitenciar” de natură ideologică. Este o poveste despre fiinţarea unei lumi reale, clădită după chipul şi asemănarea unor impostori din politică şi administraţie. O lume în care, locul fericirii, iubirii şi solidarităţii  este ocupat până la refuz, de riscuri şi ameninţări generate de răutatea umană.  Toate au un început în care, Binele şi Răul, mielul şi lupul, raţiunea şi injustiţia croiau o lume după un tipar bine delimitat, în alb şi negru. Din nefericire, această lume, tot mai ameninţată de o prăbuşire veşnică în întuneric, a depăşit stadiul de confort social şi se îndreaptă vertiginos, către un mediu ironic de tiranizare a cetăţenilor. În Epopeea lui Ghilgames, scrisă în Babilon cu 4.000 de ani în urmă, eroul călătoreşte în grădinile zeilor, în încercarea descoperirii secretului vieţii veşnice. Secret pe care îl va şi afla. Anume ca nu există, de fapt, niciun secret. "Aceasta este. Atat primim. Această viaţă. Acum. O singura dată", isi spune Ghilgames în fata crudei evidente. "Bucură-te de viaţa ta", îi sugereaza zeita Sifuri. "Iubeşte copilul care te ţine de mână şi strânge-ţi puternic în braţe nevasta". Ghilgameş se întoarce în lume şi trăieşte mai intens, mai real şi mai adânc decat înainte, ştiind că nu există o continuare celestă la sfârşitul vieţi şi nici eternitatea. Este doar o poveste, nu o atestare imuabilă a nefiinţării lumii de dincolo sau a vieţii veşnice. Din această poveste  rămân la ipoteza că viaţa aceasta este singura pe care o primim, singura şansa de a face şi de a simţi ceva, ocazia unică şi minunată de a fi fost creaţi şi de a experimenta câte sunt de experimentat, are cu sigurantă efectul de a determina orice individ cu o asemenea optică sa traiască la cote colosale şi sa ia totul de la viată, fără a amâna sau a pierde măcar o ocazie. Cineva mai inţelept decât mine  a şi spus-o, de altfel, mai frumos şi mai concis, cu mult timp în urmă, surprinzand exact esenţialul: "Trăieşte ca şi cum ai muri mâine, visează ca şi cum ai trăi veşnic".
 Să nu mai permitem indivizilor de talia lui boc să ne mai distrugă destinele.
Gl.mr.r. prof.univ.dr. Petrişor Mandu


sâmbătă, 24 octombrie 2015

INFORMAŢII COMPETENTE REFERITOARE LA PENSIILE MILITAREINTERVIUL ACORDAT DE COL. CONSTANTIN LUCA- ŞEFUL CASEI SECTORIALE DE PENSII M.AP.N. ÎN OBSERVATORUL MILITAR

                                        NR.41/21-24 OCTOMBRIE
Intrebare : Domnule colonel, care sunt principalele modificări ce vor viza sistemul de pensii odată cu intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2016, a Legii nr. 223? Se vor mări pensiile?
Raspuns : Anul 2016 va fi un an de referinţă pentru pensiile militare.Luna ianuarie 2016 va fi marcată de aprobarea unor acte normativecare vor influenţa pensiile militare,astfel: Legea pensiilor militare de stat, noul Cod fiscal, Legea salarizării personalului bugetar, precum şi legile bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul2 016. Toate aceste acte normative vor determina creşterea tuturor pensiilor şi a unor drepturi sociale (indemnizaţii, burse, rente etc.) care vor fi încasate de beneficiari începând cu 1 ianuarie 2016. La nivelul Casei de pensii sectorialea MApN (CPS) s-au luat deja toate măsurile pentru aplicarea acestor reglementări.Noua lege a pensiilor creează un sistem propriu, neintegrat în sistemul public şi are la bază şase principii, dintre care cele mai relevante, în raport cu actualul sistem de pensionare, sunt: al autonomiei, al egalităţii şi al recunoştinţei. Sistemul pensiilor militare nu va mai fi un sistem contributiv, angajatorul nefiind obligat să plătească contribuţia aferentă lui. Legea nr. 223 instituie reglementări prin care se revine la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare anterior datei de 31 decembrie 2010 şi anume că vor exista pensii de serviciu, de invaliditate şi de urmaş. Pensiile de serviciu vor fi de trei feluri: pensii de serviciu pentru limită de vârstă – în care limitele de vârstă sunt cele prevăzute de legislaţia actuală şi cresc, gradual, până în anul 2030,de la 55 la 60 de ani – pensii de serviciu anticipate şi pensii de serviciu anticipate parţiale.Spre deosebire de legea pensiilor care este acum în vigoare,noul act normativ presupune un volummai redus de muncă pentru calcularea pensiilor.Baza de calcul este verificabilă eliminându-se,astfel, incertitudinile cu privire la exactitatea datelor care au stat la baza stabilirii pensiilor în sistemul  contributiv actual.
Intrebare :Ce categorii de personal vor beneficia de prevederile noii legi?
Raspuns : Beneficiarii noii legi sunt:militarii – cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti şi personalul care a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioase în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională –, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penintenciarelor.
Legea cuprinde dispoziţii pentru trei categorii de pensionari.
Prima categorie cuprinde cadrele militare trecute în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitary de pensii publice, ale căror pensii au fost recalculate şi revizuite în baza Legii nr. 119/2010, a OUG nr.1/2011, Legii nr.80/1995 şi a Legii nr. 241/2013.
A doua categorie cuprinde cadrele militare trecute în rezervă în perioada 1.01.2011-31.12.2015, iar a treia, personalul militar care va trece în rezervă începând cu 1 ianuarie 2016.
Intrebare : Ce se va lua în calcul la stabilirea pensiei?
Raspuns : Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de state ste media tuturor veniturilor brute realizate în şase luni consecutive,din ultimii cinci ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanei în cauză. La media obţinută, se adaugă un spor de până la 15%, în condiţiile stabilite prin ordin comunal conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice si securităţii naţionale.
Intrebare :Noul sistem de pensii este mai asemănător cu cele în vigoare în alte ţări din cadrul NATO?
Raspuns : În Franţa, există lege speciala în care baza de calcul este 75-80% din ultima soldă. În Italia şi Turcia,de asemenea, sunt legi speciale în care baza de calcul este 75-85%din ultima soldă. Marea Britanie şi Olanda au legi speciale, iar calculul pensiilor se bazează pe o formulă stabilită faţă de solda din ultimul an de activitate. În SUA, există tot lege specială, iar baza de calcul o reprezintă media soldelor celor mai mari,în ordine descrescătoare, primIte în 36 de luni, oricare ar fi acestea în decursul serviciului militar. Mai aproape de noi, în Ungaria, există,din anul 2012, un sistem unic de pensionare civil/militar, iar baza de calcul o reprezintă un procent de 60% din media soldelor primite în activitate.
Intrebare:Cum se vor efectua indexarea,actualizarea şi recalcularea pensiilor?
Raspuns: Va fi o indexare anuală cu 100% din rata medie anuala a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Aceşti indicatori vor fi comunicaţi, anual, pentru anul calendaristic anterior de către InstitutulNaţional de Statistică.Astfel, la data de 1 ianuarie 2016, vor fi indexate toate pensiile, inclusiv cele stabilite/plătite în baza Legii nr.80/1995 şi Legii nr. 241/2013.
Pensiile se vor actualiza ori decâte ori se vor majora solda de grad şi/sau solda de funcţie a militarilor în activitate, în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. Procedurile de actualizare şi recalculare se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.La elaborarea procedurilor de recalculare şi actualizare a pensiilor participă specialişti din domeniul juridic, management resurse umane, finanţe şi pensii.De asemenea, în faza de elaborare, vor fi consultaţi şi reprezentanţii cadrelor militare în rezervă şi în retragere. După aprobare, procedurile de recalculare/actualizare vor fi puse în aplicare întocmai de către personalul CPS.
Intrebare :Ce se întâmplă cu diferenţa între pensia cuvenită pentru decembrie 2010 şi cea stabilită în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011?
Raspuns : În ceea ce priveşte diferenţa între pensia cuvenită pentru decembrie 2010 şi cea stabilită în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011, aceasta se restituie, la cerere, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a noii legi, iar modalitatea de aplicare se va stabili prin hotărâre a Guvernului. În acest sens, la nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale s-au luat toate măsurile pentru stabilirea acestor diferenţe şi includerea lor în buget.Pentru toţi pensionarii aflaţi în această situaţie se vor întocmi şi transmite buletine de calcul, astfel încât, fiecare va cunoaşte sumele pe care urmează să le încaseze.
Intrebare : Referitor la condiţiile de muncă, în baza cărui act normative vor fi stabilite acestea? În ce bază se stabilesc grupele de muncă?
Raspuns : Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de HG nr. 1294/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acest act normativ este aplicabil,în egală măsură, tuturor militarilor,indiferent de data trecerii în rezervă sau în retragere. În acest sens,doresc menţionez că va avea loc o reîncadrare în grupe de muncă pentru toate cadrele militare care au trecut în rezervă anterior datei de 5 ianuarie 2011.
Intrebare : Ce se întâmplă cumilitarii care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime în serviciu mai mică de 10 ani?
Raspuns : Militarii care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime în serviciu mai mică de 10 ani, beneficiază de pensie militară de stat, prin deschiderea dreptului la pensie mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare. Ulterior,pensia se stabileşte doar pentru perioadele de vechime în serviciu la care se adaugă sporul pentru condiţiile de muncă.
Cum pot lua legătura cu dumneavoastră cei interesaţi să afle mai multe amănunte despre noile prevederi?
De curând, a fost restructurat site-ul Casei de pensii sectoriale a MApN –www.mapn.ro,secţiunea Structuri (saulink direct:cps.mapn.ro). Totodată, este pus la dispoziţia publicului TELVERDE 0800.808880.De asemenea, pe site-ul instituţiei,avem postate informaţii despre programul de audienţe ale conducerii CPS, precum şi punctele de contact ale instituţiei, la care cei interesaţi pot obţine informaţiile dorite.
Intrebare : Care sunt proiectele de viitor ale structurii dumneavoastră?
Raspuns : Proiectele de viitor ale CPS sunt legate de îndeplinirea tuturor atribuţiilor prevăzute de Legea pensiilor militare de stat. Putem menţiona că s-au luat toate măsurile la nivelul instituţiei pentru aplicarea în bune condiţii a legii. În primul rând, doresc să subliniez că s-a început procesul de elaborare a tuturor actelor normative subsecvente şi conexe.De asemenea, s-au iniţiat măsuri pentru reorganizare a CPS, dotarea acesteia cu tehnică,echipamente şi personal suplimentar. Pot spune că îi vor fi puse ladispoziţie toate resursele necesare pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile legale privind pensiile militarede stat. De asemenea, ne dorim dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toate asociaţiile/sindicatele cadrelor militare, pentru că toţi avem un obiectiv comun: soluţionarea tuturor problemelor pensionarilor militari.
Doresc să-i asigur pe pensionarii militari că personalul CPS cunoaşte şi nu uită că se află în slujba acestora.

A publicat - gl.r. Mandu Petrişor

PS. Dragi camarazi, am avut ocazia să vorbesc, în urmă cu câteva zile, la telefon cu dl. col. CONSTANTIN LUCA - Şeful Casei Sectoriale de Pensii M.Ap.N. Vă sugerez să manifestaţi  toată încrederea  în   acest camarad şi echipa sa de lucru. De fiecare dată, când am avut ocazia să vorbim am reţinut  că este  un om receptiv, prietenos şi integru. Să aveţi convingerea că face toate eforturile pentru a pune în aplicare prevederile legale. Faţă de militari (activi şi în rezervă) manifestă aceeaşi atenţie , răbdare şi înţelegere. Totodată, vă sfătuiesc să înţelegeţi f. bine mesajul domnului col.r.dr. Mircea Dogaru, Preşedintele SCMD, referitor la perioada în care trebuie să înaintaţi cererile, privind sumele reţinute. Mult a fost puţin mai este însă, rănile provocate, în masă, de guvernul portocaliu, rămân în  viaţa noastră. Pentru a nu se mai repeta astfel de abuzuri, într-un viitor atât de imprevizibil, este necesară înţelegerea necesităţii refacerii unei solidarităţi pierdute din prea multă nepăsare, vanitate şi egoism. Acum, ne-au salvat conjunctura externa  precum şi îngrijorarea clasei politice de a nu garnisii, cu piepturile lor, tranşeele de apărare a neamului. Oricum, dacă doamne fereşte, va suna goarna, subsemnatul va solicita să lupte alături de "boc cel viteaz". Pe măsură ce se vor clarifica alte lucruri, vă voi informa cu cele necesare. Până acum, nu au fost prea clare informaţiile pe care le-am primit. Vă doresc mult bine, răbdare şi putere precum şi zile fericite în sănătate şi prosperitate.

gl.r. prof.univ.dr. Petrişor Mandu

CLARIFICĂRI, CU PRIVIRE LA CERERILE DE RECALCULARE ŞI ACTUALIZARE PENSIICAND SE FAC CERERILE DE RECALCULARE SI ACTUALIZARE ?
-         In atentia camarazilor bulversati de diversionistii basisti –

Stimati camarazi,
Legea nr. 223/2015 intra in vigoare la 1 ianuarie 2016. Orice institutie de stat nu poate primi legal o petitie, cerere etc. decat in contextul unei legi operabile, fiind obligata sa o rezolve in maxim 45 de zile! Or, Legea nr. 223 inca nu a intrat in vigoare si pana la data respectiva mai sunt 76 de zile!
Suntem informati ca, pe teritoriu, numai rezervistii M.Ap.N. sunt indemnati de basistii activi sau in rezerva si de slugile lor, a caror onoare sta in calcaiele pocnite in prezenta oricarui sefut vremelnic, sa trimita inutile cereri care vor ajunge matematic la cosul de gunoi. Sunt aceleasi persoane care ne injura sistematic de ani de zile, acuzandu-ne ca va mintim, ca Legea pensiilor militare de stat nu va apare niciodata sau ca, acum ca tot a aparut, nu se va aplica tuturor etc. De ce o fac? Nu numai din prostie fudula, ci, in primul rand, pentru ca le e teama sa nu se descopere la o recalculare generala falsurile la care au recurs cu ocazia aplicarii OUG 1/2011 care a anulat ilegal decizia ICCJ din 7 ianuarie 2011, privind recalcularea si a introdus discriminarea intre rezervisti. Iar sefutii lor sunt disperati sa nu se afle ca au umflat slugile din ordin si fara criterii, pe ... liste.
Legea nr. 223/2015 ca si Legea nr. 241/2013 ca si Legea nr. 134/2014, este copilul de suflet” al SCMD care, sprijinit de sindicatele din M.A.I., a impus-o in ciuda opozitiei „camarazilor” din interior! Ca direct implicati reafirmam ca recalcularea se va aplica tuturor, chiar daca au iesit la pensie pe vremea lui Burebista si ca normele de aplicare nu pot fi elaborate legal (a se citi „date publicitatii”) mai devreme de 1 ianuarie 2016.
De ce unii i-au impus ministrului Apararii Nationale abia acum, la 5 ani dupa aparitia Legii nr. 263/2010, instructiuni privind drepturile de pensie (Ordinul nr. 82/24 august 2015), cand peste 2,5 luni respectiva lege nu ne mai priveste? De ce va bulverseaza indemnandu-va sa faceti inutile cereri de recalculare? Din aceleasi motive pentru care tot incearca fara succes pe langa cei de la M.A.I. si S.R.I. sa eludeze prin norme noua lege: 1) le e lene sa munceasca; 2) nu stiu sa o faca, nefiind specialisti; 3) le e frica sa nu cumva sa raspunda pentru ce ne-au facut in 2010, 2011 si 2012 etc.
In concluzie, va informam de pe acum ca va vom indemna sa depuneti respectivele cereri cu data de 1 ianuarie, in ziua de 3 ianuarie 2016, pentru a-i obliga sa ne rezolve tuturor situatia, nu in 200 de ani cum ar vrea, ci in termen de 45 de zile. In ceea ce priveste atitudinea noastra, cei care se considera militari si nu babe barfitoare gata sa plece urechea la zvonurile diversioniste ale blogurilor basiste, care au drept unic scop desfiintarea SCMD, nu rezolvarea situatiei dvs., sa citeasca pe blogul sindicatului scrisoarea deschisa, trimisa in 14.10. a.c., domnilor gl.bg. dr. Florin MACIU si col. dr. Constantin LUCA.
Suntem ferm hotarati sa-i actionam in justitie pe cei care nu vor sa aplice ci sa ... „interpreteze” Legea, ca de obicei, in defavoarea noastra!
Informandu-va ca, din acest moment, pe toata durata elaborarii si aplicarii normelor, SCMD nu va actiona decat exclusiv in interesul membrilor sai activi, cotizanti la zi,
Am onoarea sa va salut,
Presedintele S.C.M.D.

Col. (r) dr. Mircea DOGARU